Autorzy

Dr Adrian Kużdżał

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta, adiunkt w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca oraz kierownik studiów podyplomowych na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz wykładowca-instruktor na medycznych szkoleniach podyplomowych w zakresie diagnostyki i terapii manualnej współorganizowanych przez Unię Europejską. Certyfikowany terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego, Międzynarodowego Instytutu Ackermanna, metody PNF, medycyny manualnej i osteopatycznej. Autor i współautor 50 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, a także 30 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Członek towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), PolskiegoTowarzystwa Rehabilitacji (PTReh), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS) i Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Współorganizator XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w poświęconego ocenie skuteczności rehabilitacji medycznej opartej na dowodach naukowych. Prowadzi prywatną działalność w zakresie rehabilitacji narządu ruchu – w szczególności schorzeń kręgosłupa. Interesuje się rehabilitacją dysfunkcji narządów ruchu, terapią manualną oraz fizjoterapią neuro-ortopedyczną.

Autorzy

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.